Vi säljer skalenliga personbilar, tävlingsbilar och lastbilar av många välkända fabrikat.

Estremo modellbilar startade hösten 2002.

Telefon 0511-370 050